Điều khoản và điều kiện này được sửa đổi lần cuối vào ngày 1 tháng 12 năm 2018.

Điều khoản và điều kiện chung của Yêu 18

Các Điều khoản và Điều kiện Shop Giới Tính và bất kỳ điều khoản nào khác được đề cập trong các điều khoản này, như các điều khoản được cung cấp trong Chính sách Bảo mật và Tuyên bố từ chối trách nhiệm Y tế (” Điều khoản “), áp dụng giữa bạn (” Khách hàng “) và Yeu18.com (được gọi là ” Yêu 18 “) hoặc ” chúng tôi “), khi bạn mua sản phẩm hoặc phụ kiện từ trang web Yeu18.com (” Sản phẩm “).

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này. Khi đặt hàng Sản phẩm, bạn, Khách hàng, đang đồng ý với các Điều khoản này. Nếu bạn không hiểu hoặc không chấp nhận các Điều khoản này, KHÔNG NÊN ĐẶT HÀNG.

Khả năng áp dụng

Các Điều khoản và Điều kiện Kinh doanh sau đây sẽ được áp dụng độc quyền trừ khi được Shop Giới Tính đồng ý rõ ràng, bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của một bên ký kết khác đi chệch khỏi chính chúng tôi sẽ không được công nhận. Độ lệch sẽ chỉ có giá trị nếu chúng được Yêu 18 thừa nhận rõ ràng. Các Điều khoản và Điều kiện chung của Yêu 18 cũng sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp trong tương lai với bên ký kết hợp đồng tương ứng.

Giá mua

Giá mua hàng được tính theo danh sách giá sản phẩm mà khách hàng đã đặt (bao gồm cả đóng gói và vận chuyển). Ngày đến hạn của giá mua cũng được xác định theo danh sách giá hiện hành. Trong trường hợp các điều khoản thanh toán khác với danh sách giá được thỏa thuận, các điều khoản này phải được Yêu 18 xác nhận bằng văn bản.

Gửi hàng

Hàng hóa sẽ được gửi đến địa chỉ doanh nghiệp hoặc địa chỉ riêng của khách hàng theo các thông tin cụ thể do khách hàng cung cấp.

Bảo hành

Trước khi gửi, sản phẩm sẽ được kiểm tra tính chính xác, phù hợp và  hoạt động tốt. Khách hàng có nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa sau khi nhận hàng. Nếu sản phẩm không đúng hoặc bị lỗi hãy báo ngay cho Yêu 18 để xác nhận.

Trong trường hợp có yêu cầu bảo hành, Yêu 18 sẽ có quyền đổi mới sản phẩm cho khách hàng theo quyết định của mình. Yêu 18 và khách hàng thỏa thuận bằng văn bản.

Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền nếu và chỉ khi sản phẩm không sử dụng được, lỗi kỹ thuật hoặc do đó khác với sản phẩm được đặt hàng.

Yêu 18 KHÔNG bảo hành cho các lỗi do việc sử dụng không chính xác, trái với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Nếu sản phẩm đã được sử dụng bất kỳ quyền hoàn lại tiền hoặc đổi sản phẩm nào sẽ bị vô hiệu hóa.

Yêu 18 không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của khách hàng do sử dụng sản phẩm không chính xác hoặc trái với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Hàng hóa được sử dụng theo rủi ro của khách hàng. Yêu 18 sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm đối với các hành vi có chủ ý và sơ suất.

Mua sản phẩm

Khách hàng đảm bảo rằng họ trên 18 tuổi khi đặt hàng.

Yêu 18 sẽ không cố gắng kiểm tra tuổi của Khách hàng, do đó, trách nhiệm duy nhất của Khách hàng là đảm bảo rằng họ trên 18 tuổi trước khi đặt hàng.

Sử dụng sản phẩm

Việc chăm sóc và bảo trì chung sản phẩm là trách nhiệm của khách hàng.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp Yêu 18 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt do hậu quả, đối với tài sản hoặc cuộc sống, bất cứ điều gì phát sinh từ hoặc kết nối với việc sử dụng hoặc lạm dụng Sản phẩm.

Bằng cách mua và sử dụng Sản phẩm, bạn đã từ bỏ và hủy bỏ mọi yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc thương tích đối với Yêu 18 đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tiền phạt nào được áp dụng khi bạn sử dụng Sản phẩm.

Tính hiệu lực

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện kinh doanh hoặc hợp đồng này trở thành không hợp lệ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của các điều khoản. Trong trường hợp này, các bên sẽ thay thế điều khoản không hợp lệ bằng một điều khoản khác phản ánh chặt chẽ mục đích kinh tế của bản gốc.